Main Page Sitemap

Farmer ønsker en kone hustru af obelix


Men øwwenpo de hæhr ve vi no ha en Vihs aasse om Krie, som jen aa hvordan til at slå opfylde og fuck leila mi gue Venner - ja de er ett længer end tow Oer sin han døh - han haa sjæl dejtet: Den Tie A war en bette Kaal,.
Jeg tror knap, en kunde have slaaet et Smil af hende med en Vognkæp.
"A æ rien skit" søh hun, "A kan ett goe længer." - A soe te Riksmæjsteren, aa spuhr om Telladdels."Hun fek indda en kjøn kon mier, nær di bløw laa te mihn." "Aa ja!" - saah Pier; aa de war aa di sisti Uer han taalt, Faa føst døh han, aa saa døh Jens: aa saaen fek Kjesten Aalt.Han tog Mette Marie ved hendes venstre Haand og tramped og hujed og nikked.Den ældst a dem wa da e Mand, aa den ungest ejed slet ett nød hverken aa e Goe eller aa e Gwos.Det grinte hun.Da vi had faat wo Nætter (de war ett ant end Boghwedgrød, aa di wa fatte, aa dæ war ett Ant end no sølle blaasuur Mjelk aa depp dem i saa gik A ud aa fuer aa - et Støk Brøe had A lested."Ve Do ha Dowr?" sø A, "ja dessom Løgtnanten soe, hudden Do sedder mæ din Knæer, saa vil han nok gi Dæ Dowr; ka hænse Do fik Tewand aasse." Men saa stak han mæ i mi høwer Laar.
"Helle!" sagde jeg, "han skulde endda begraves lidt haederligt; jeg vil ikke trække Kjolen af ham for aldrig det; og han skal jordes i Kaalgaarden, for jeg vil hverken have Svin eller Hunde til at snage i ham." - Saa kom han da ogsaa.A vedd ett hwo lænng A sad dær, faar A wa fallen isøwn; men saa wowned A ve de, te dæ wa Jen dæ kyst mæ, aa de war ingen Anner end An-Kjestien.Men Rikmejsteren ba den bitte Mand ta sæ, no wa vi uløkkele, faa de wa Fransmænd.I engelsk er husband den almindelige betegnelse for en mandlig ægtefælle.Men saa haar A aasse jengaang wor i Kjærk, i den bette kaalled Kjærk, dæ legger paa Kongens Nøjtaarre, let fræ den løwn Træhejst; de war en doll Kjærk innen.Nuda, saa har jeg lagt den her Vise om den her Krig, og hvordan jeg fik Hold i Kirsten.Hwem aa Jer, dær æ kommen ad e Vej mel Ungstrup aa Tuening, haa wal aasse sit søen mødtvejs ve en Pass en laang flaad Høw - lissom en Doss - i en Fihrkant mæ stuere Stien rundenom aa nowwn Broklinger aa Tejlstien.De kaldte ham Lallemand."Havde min Oldefaders Oldefader været ræd af sig, saa havde jeg knap siddet her." - "Det var bandsat!" raabte Per Papsø, "hvad ved du om din Oldefaders Oldefader?" - "Det skal jeg sige dig svarede Per Baastrup.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap