Main Page Sitemap

Hvor skal opfylde modsatte køn
hvor skal opfylde modsatte køn

Når forskellene får plads og rum, opstår der en god balance.
hvor Orestes frikendes for kvinder mødes i Luxembourg mordet på sin mor Klytaimnestra med den begrundelse, at han ikke er knyttet til moderen ved blodets bånd: "Til det, som kaldes hendes barn, er ej en mor/ det rette ophav, bare jordbund for et frø./ Nej, manden avler.
Når piger og drenge fortæller om deres egne oplevelser i klassen, lægges vægten ofte forskellige steder: Pigerne bruger samtalen til at understrege lighed i erfaringer, mens drengene bruger den til at markere forskellighed fra andre.
Tokønsmodellen dominerede synet på kønnet frem til de moderne demokratiers afvikling af patriarkatet og den traditionelle familie.Kvinder har i tiltagende grad fået individstatus også uden for den private sfære, og det er blevet synligt i offentligheden, at også mænd er kønnede væsener.Resultatet bliver en magtstruktur mellem kønnene på pigernes bekostning og en videre kønssocialisering, som forstærker den kønskultur, som børnene allerede har udviklet indbyrdes.På tværs af klassetrin, af fag og af elevernes sociale og etniske baggrund fik de færre faglige instruktioner, færre avancerede spørgsmål og mindre faglig respons, færre irettesættelser og lidt mindre ros end drenge.Forandring af køn Studier af kønssocialisering kan have en tendens til at præsentere et noget stereotypt billede af pigers og drenges verden og overse både forholdet mellem piger og drenge, variationen og kompleksiteten inden for hver kønsgruppe og endelig, at den enkelte pige eller dreng.To vigtige udviklingsopgaver i den tidlige identitetsudvikling er at etablere grænser mellem sig selv og andre ( autonomi samtidig med at nærhed bevares ( intimitet ).Som pige kan du opleve, at drenge er nemmere at snakke med.
Mange piger er optaget af menneskelige relationer og sociale forhold, drengene oftere af mere upersonlige ting, individuelle bedrifter og facts.
Arbejdsdelingen og de to køns forskellige status i det traditionelle patriarkalske samfund, hvor manden er familiens forsørger, overhoved og repræsentant i offentligheden, mens kvinden passer hjemmet og børnene, blev betragtet som en naturlig overbygning på det biologiske faktum, at kvinden er mindre og svagere end.Johann Jakob Bachofen påpegede sporene af moderrettens undergang i Aischylos' dramatrilogi Orestien (458.Spil kostbar - det kan betale sig.Kønssocialisering er på den ene side en proces, som fører til større eller mindre grad af tilpasning : Mennesker lærer gennem belønninger og sanktioner at indordne sig under samfundets normer om mandligt og kvindeligt.Hans analyse af den biologiske kønsforskel er et forsøg på at forene det gamle synspunkt om identitet mellem kønnene med 1800-t.s idé om kønnenes komplementaritet.Drengenes mere selvhævdende og vidtløftige opførsel i klassen kan på sin side forbindes med deres mere hierarkiske og konkurrencebetonede sociale liv, hvor det at få offentlig beundring og anerkendelse fra drengegruppen øger selvfølelsen, og hvor demonstration af overlegenhed over for pigerne synes at være.Vi opfører os simpelthen anderledes i grupper, hvor begge køn er ligeligt repræsenterede.Mange teenagere kommer til at lytte til deres krop i stedet for deres følelser, fordi de er usikre på sig selv.Drengens identitet bygges op omkring adskillelse udviklingen af kønsidentitet forudsætter, at han erkender, at han er forskellig fra mor.Hvis man har billedet af den straffende Gud, får man en tilværelse i evig frygt; hvis Gud derimod er kærlighed, får man mulighed for at udfolde næstekærlighed.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap